Biuro Obsługi Studenta 3 Wydziału Mechanicznego
ul. Krasickiego 54, 26-600 Radom
Kierownik: mgr inż. Beata Przyłucka
tel. 048 361-76-60

Godziny pracy Biura Obsługi Studenta 3 (dla studentów):
  • wtorek - piątek w godzinach: 11-14
  • soboty (dni zjazdów) w godzinach: 8-14
  • w poniedziałki - nieczynne
Obsługa administracyjna studentów:
tel. 048 361-76-60

Elżbieta Kocun elzbieta.kocun@uthrad.pl
Beata Przyłucka beata.przylucka@uthrad.pl
Jadwiga Telenga jadwiga.telenga@uthrad.pl


kierunek: MiBM
I stopnia
stacjonarne
semestr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mgr inż. Beata Przyłucka
niestacjonarne
semestr 1, 2 mgr Elżbieta Kocun
semestr 3, 4, 5, 6, 7 mgr inż. Beata Przyłucka
II stopnia
stacjonarne
semestr 1, 2, 3 Jadwiga Telenga
niestacjonarne
semestr 1, 2, 3, 4 Jadwiga Telenga


Budownictwo
I stopnia
stacjonarne
semestr 1, 2 Jadwiga Telenga
semestr 3, 4, 5, 6 mgr inż. Beata Przyłucka
niestacjonarne
semestr 1, 2 mgr Elżbieta Kocun
semestr 3, 4, 5, 6 mgr inż. Beata Przyłucka


Inżynieria odnawialnych źródeł energii
I stopnia
stacjonarne
semestr 1, 2, 5, 6 Jadwiga Telenga


Logistyka
I stopnia
stacjonarne
semestr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jadwiga Telenga


Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym
I stopnia
stacjonarne, niestacjonarne
semestr 1, 2, 3, 4 Jadwiga Telenga


Zarządzenie Rektora odnośnie opłat czesnego na poszczególnych kierunkach studiów w roku ak. 2015/2016

© Copyright 2016, Wydział Mechaniczny UTH Rad.